Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Οι θέσεις για το σεμινάριο είναι μέχρι 10.

Καταληκτική ημερομηνία για δηλώσεις συμμετοχής: Κυριακή 2 Ιουνίου

    Ο κύκλος τον οποίο επιθυμώ να παρακολουθήσω: (απαιτείται)