Συνεργασίες

Η Science View είναι ενεργό μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης των Συνδέσμων Δημοσιογράφων Επιστήμης (European Union of Science Journalists’ Associations – EUSJA), η οποία ιδρύθηκε το 1971 στο Βέλγιο από επτά εθνικούς οργανισμούς δημοσιογράφων επιστήμης. Σήμερα η EUSJA αντιπροσωπεύει περισσότερους από 2000 δημοσιογράφους επιστήμης από 22 χώρες.

Οι κύριοι σκοποί EUSJA είναι η ανάπτυξη της επικοινωνίας και η ευαισθητοποίηση μεταξύ της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας και να προωθώντας τις επαφές μεταξύ των δημοσιογράφων στον τομέα της επιστημονικής και τεχνικής επικοινωνίας

EUSJA έχει το κεντρικό γραφείο του στο Στρασβούργο στην Euroscience – όπου βρίσκεται η γραμματεία του. Ένας ηλεκτρονικός κατάλογος διευθύνσεων ανοικτός μόνο στους συγγραφείς επιστήμης που είναι μέλη μιας εθνικής ένωσης μέλος της EUSJA κρατά εξασφαλίζει μια άμεση και παράλληλη ροή των ιδεών, των ιστοριών και των επαφών.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το http://www.eusja.org/

Παράλληλα, η Science View συνεργάζεται στενά με ελληνικά και ξένα Ινστιτούτα και φορείς όπως:

  • Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Πληροφορικής – http://di.ionio.gr/,
  • Ελληνογερμανική Αγωγή, Εκπαιδευτικός Οργανισμός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – www.ea.gr,
  • Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ –www.media.uoa.gr,
  • Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Φυσικής – www.phys.uoa.gr,
  • Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) που ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων – www.gsrt.gr,
  • Corallia – Ελληνική Πρωτοβουλία Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών –www.corallia.org.
  • Εργαστήριο Προηγμένων Τεχνολογιών Μάθησης και Πολιτισμού – CosyLlab, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς – http://cosy.ds.unipi.gr/
  • Stord Haugesund University College, Σχολή “Learning and Culture” (Τμήμα Μουσικής), Νορβηγία- http://www.hsh.no/english.htm
  • Fondazione Politecnico di Milano,Ιταλία, http://www.fondazionepolitecnico.it
  • Wissenschaft im Dialog, WiD, Science in Dialogue, Γερμανία,  http://www.wissenschaft-im-dialog.de