Χειμερινό Σχολείο CREATEskills 2019

18-22 Φεβρουαρίου, Αθήνα, Ελλάδα Το έργο CREATEskills έχει σχεδιαστεί για να αναπτύξει και να εφαρμόσει καινοτόμες διδακτικές και μαθησιακές πρακτικές, εργαλεία και μεθοδολογίες στα δημοτικά σχολεία της ΕΕ για την ίδρυση STEM τάξεων/διδακτικών, βελτιώνοντας την ποιότητα και τη συνάφεια της μαθησιακής διαδικασίας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ειδικότερα όσον αφορά την ελκυστικότητα των STEM μαθημάτων. Μέσω πρακτικών…

Χειμερινό Σχολείο SciCulture 2019

1-5 Απριλίου, Αθήνα , Ελλάδα Το  SciCulture είναι ένα έργο που σκοπό έχει να εκπαιδεύσει φοιτητές και ερευνητές μέσω μιας ανοικτής εκπαιδευτικής προσέγγισης που θα ενθαρρύνει τη συνδημιουργία μεταξύ διαφόρων επιστημών για έναν κοινό στόχο. Με την ανάπτυξη διαφόρων δια βίου, επικοινωνιακών και επιχειρηματικών δεξιοτήτων, το πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη καινοτόμων συνεργασιών και δικτύων βέλτιστης πρακτικής.…

CASE Summer School 2019

30 June-05 July Marathon, Greece “The CASE Summer School is a 5-day intensive course that introduces case studies for creative science inquiry for primary schools, namely Learning Science Through Theater, Learning Science Through Puppetry and Learning Science Through Digital Narratives & Storytelling” CASE summer school elaborates a methodology that regards teachers as agents of change.…

OSOS Summer School 2019

7-12 July Marathon, Greece Are you a School Head or a Teacher seeking to bring innovation to your school? The OSOS Summer School aims to offer a high-impact and transformative experience in personal and organizational level.  Contributing to your own professional development, we will provide you significant insights and tools to implement the necessary changes…