Υπηρεσίες Επικοινωνίας

Η οικοδόμηση ισχυρών σχέσεων με το κοινό είναι απαραίτητη για ιδρύματα και οργανισμούς που επιδιώκουν να καταστήσουν τα επιστημονικά αποτελέσματα γνωστά είτε στην επιστημονική κοινότητα ή στους ενδιαφερόμενους και στο ευρύτερο κοινό ή τα μέσα ενημέρωσης.

Η Science View παρέχει υπηρεσίες επικοινωνίας υψηλής ποιότητας σε ιδρύματα και οργανισμούς, βοηθώντας τους να φτάσουν στο επιθυμητό κοινό, τοπικό ή παγκόσμιο, ειδικό ή γενικό.

Δίνουμε πάντα ιδιαίτερη προσοχή στις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών μας και είμαστε σε θέση να προσαρμόσουμε ένα πακέτο υπηρεσιών για την κάλυψη της κλίμακας ή του προϋπολογισμού σας.

 

Οι υπηρεσίες μας στην επικοινωνία της επιστήμης περιλαμβάνουν:

 • Πλάνο επικοινωνίας (communication plan) ανάλογα με τις ανάγκες σας, έτσι: καθορισμό των στόχων που πρέπει να επιτευχθούν και τα  target group στα οποία πρέπει να φτάσει η πληροφορία, καθορισμό του περιεχόμενου των πληροφοριών που πρέπει να κοινοποιούνται
 • Σύνταξη και διανομή δελτίων Τύπου
 • Δημιουργία λιστών παραληπτών
 • Δημιουργία ενημερωτικών δελτίων
 • Δημιουργία ιστοσελίδας και διαχείριση περιεχομένου
 • Παραγωγή video
 • Συνεντεύξεις βίντεο που θα διανεμηθεί στα μέσα ενημέρωσης ή να ανέβει στο διαδίκτυο
 • Τρέιλερ και μίνι ντοκιμαντέρ
 • Διαχείριση μέσων κοινωνικής δικτύωσης
 • Δημιουργία αφισών και φυλλαδίων
 • Διοργάνωση εκδηλώσεων, ημερίδων και συνεδρίων
 • Εκπαίδευση και υποστήριξη του προσωπικού σας στη διαχείριση ιστοσελίδων και τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης
 • Εκπαίδευση σχετικά με οποιαδήποτε πτυχή της επικοινωνίας της επιστήμης, ιδίως επιστημονική γραφή / έκδοση και σχέσεις με τα ΜΜΕ

 

Όλες οι παραπάνω υπηρεσίες μπορούν να προσαρμόζονται ή να συνδυαστούν ανάλογα με τις ανάγκες σας.