Χειμερινά Σχολεία

DOTS Winter School

26 – 28 February, Leuven, Belgium This 3-day training course will take participants through the process of conceiving and designing a science-based knowledge clip of 3-5 minutes duration using video to explain or demonstrate a specific challenge/practice/phenomenon to students. Participants will prepare a script and then record, edit and publish this script. The workshop will…

Details

Θερινά Σχολεία

GSO4SCHOOL Summer School 2020

28 June – 03 July, Marathon, Greece The GSO4SCHOOL Summer Schools include activities that will support the participants in the implementation of GSO4SCHOOL Initiative in their countries and beyond. These participants will work during the next year for the pilots of the project. GSO4SCHOOL summer school elaborates a methodology that regards teachers as agents of…

Details

CASE Summer School 2020

28 June – 03 July, Marathon, Greece “The CASE Summer School is a 5-day intensive course that introduces case studies for creative science inquiry for primary schools, namely Learning Science Through Theater, Learning Science Through Puppetry and Learning Science Through Digital Narratives & Storytelling” CASE summer school elaborates a methodology that regards teachers as agents…

Details

DOTS Summer School 2020

5 – 10 July Marathon, Greece Pursuing the efficient teaching of science, technology, engineering, and mathematics (STEM) disciplines is a continuous process of skill acquisition. The transition to becoming an effective professional entails much more than knowledge of content. It requires awareness and an effort to develop key professional skills necessary for success in any…

Details

STEAM Summer School 2020

18 – 26 July Malta The STEAM programme is open to all motivated STEM students and researchers interested in science communication. Teachers, science communication practitioners, science journalists, and established researchers will also find novel techniques within our content. The programme is comprehensive and no previous experience in communication is required to start the online course…

Details

Προηγούμενα Training Courses

Χειμερινό Σχολείο CREATEskills 2019

18-22 Φεβρουαρίου, Αθήνα, Ελλάδα Το έργο CREATEskills έχει σχεδιαστεί για να αναπτύξει και να εφαρμόσει καινοτόμες διδακτικές και μαθησιακές πρακτικές, εργαλεία και μεθοδολογίες στα δημοτικά σχολεία της ΕΕ για την ίδρυση STEM τάξεων/διδακτικών, βελτιώνοντας την ποιότητα και τη συνάφεια της μαθησιακής διαδικασίας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ειδικότερα όσον αφορά την ελκυστικότητα των STEM μαθημάτων. Μέσω πρακτικών…

Details

Χειμερινό Σχολείο SciCulture 2019

1-5 Απριλίου, Αθήνα , Ελλάδα Το  SciCulture είναι ένα έργο που σκοπό έχει να εκπαιδεύσει φοιτητές και ερευνητές μέσω μιας ανοικτής εκπαιδευτικής προσέγγισης που θα ενθαρρύνει τη συνδημιουργία μεταξύ διαφόρων επιστημών για έναν κοινό στόχο. Με την ανάπτυξη διαφόρων δια βίου, επικοινωνιακών και επιχειρηματικών δεξιοτήτων, το πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη καινοτόμων συνεργασιών και δικτύων βέλτιστης πρακτικής.…

Details

CASE Summer School 2019

30 June-05 July Marathon, Greece “The CASE Summer School is a 5-day intensive course that introduces case studies for creative science inquiry for primary schools, namely Learning Science Through Theater, Learning Science Through Puppetry and Learning Science Through Digital Narratives & Storytelling” CASE summer school elaborates a methodology that regards teachers as agents of change.…

Details

OSOS Summer School 2019

7-12 July Marathon, Greece Are you a School Head or a Teacher seeking to bring innovation to your school? The OSOS Summer School aims to offer a high-impact and transformative experience in personal and organizational level.  Contributing to your own professional development, we will provide you significant insights and tools to implement the necessary changes…

Details

OSOS Summer School 2018

Teachers from all over the world had the opportunity to live a high-impact and transformative experience in personal and organizational level in the OSOS Summer School, held in Marathonas (Attica, Greece) from 1st to 6th of July 2018. Participants were provided significant insights and tools to implement the necessary changes and with the intervention skills…

Details

STEAM Summer School 2018, Malta

Interactive experiments and informal learning with the use of creativity and arts took place on 2-11 July 2018 in Malta. STEAM is a 10-day intensive summer school in science communication that marries science and art through practice. Summer school’s goals were to improve science awareness and develop informed opinions, increase student uptake of STEM careers…

Details

CASE Summer School 2018

In the framework of the CASE (Creativity, Art and Science in Primary Education) project funded by the Erasmus+ programme of the EU, a Summer School took place on 8-13 July in Marathon, Athens, Greece. The CASE Summer School 2018 was a 5-day intensive course that introduced 3 case studies: Learning Science Through Theater, Learning Science…

Details

CREATIONS Summer School 2018

The CREATIONS Summer School introduced to teachers and artists, wishing to extend the “dialogue” between scientists and the educational community, innovative approaches and activities that involve teachers and students in Scientific Research through creative ways that are based on Art. The course took place in in Marathonas (Attica, Greece) 8-13/7/2018 and focused on the development…

Details

STEAM summer school

STEAM STEAM is a 10-day intensive summer school in science communication. We introduce an innovative form of education that includes Arts into the classical STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics). Interactive experiments and informal learning with the use of creativity and arts are the key ingredients of our approach. Our ultimate goals are to improve…

Details