Η δράση Eυρωπαϊκό Μαθητικό Κοινοβούλιο της Επιστήμης (European Student Parliaments on Science) στοχεύει στο να ενισχύσει το διάλογο και την ανταλλαγή απόψεων και γνώσεων ανάμεσα στους μαθητές και τους επιστήμονες, εμπλέκοντας τα παιδιά στις διαδικασίες του κοινοβουλευτισμού σε θέματα που καλύπτουν ποικίλους τομείς της επιστήμης και της έρευνας. Με αυτό τον τρόπο οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες και δομημένες απόψεις, καθώς έχουν άμεση επικοινωνία με τους επιστήμονες, διερευνούν πολύπλοκα θέματα και μετέχουν στην Ευρωπαϊκή κοινότητα των μαθητικών κοινοβουλίων.

Πέντε μαθητές από κάθε μαθητικό κοινοβούλιο έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στην τελική διαδικασία η οποία πραγματοποιείται στο Euroscience Open Forum (ESOF), το μεγαλύτερο Ευρωπαϊκό συνέδριο για επιστήμονες και ερευνητικούς οργανισμούς σε όλα τα επιστημονικά πεδία.

Το Eθνικό Μαθητικό Κοινοβούλιο της Επιστήμης διοργανώνεται από τη Science View κάθε δύο χρόνια. Η πρώτη διοργάνωση πραγματοποιήθηκε στις 02-04/04/2014 και η  δεύτερη διοργάνωση, με την υποστήριξη του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση, το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. Τη σχολική χρονιά 2017-2018 η δράση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και της Ελληνογερμανικής Αγωγής και με την υποστήριξη των ευρωπαϊκών έργων CREATIONS και OSOS.

To Eυρωπαϊκό Μαθητικό Κοινοβούλιο της Επιστήμης συντονίζεται από το φορέα: Wissenschaft im Dialog.

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.student-parliaments.eu/ & https://studentparliament2018.weebly.com/

Δείτε τα βίντεο από την πρώτη διοργάνωση της δράσης: