Το πρόγραμμα CASE στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών, ενδυναμώνοντας την ικανότητά τους να κινητοποιούν την καινοτομία και τη δημιουργικότητα. Είναι ακριβώς ο εμπλουτισμός των δημιουργικών στοιχείων στην διερευνητική μάθηση για την επιστήμη ως αναπόσπαστο μέρος ενός τέτοιου συστήματος, που βασίζεται στον πλούτο της υπάρχουσας Ευρωπαϊκής γνώσης, που αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του προτεινόμενου πρότζεκτ.

Το έργο θα βασίζεται σε 3 πρακτικές (case studies) για τη δημιουργική προσέγγιση στη διερεύνηση της επιστήμης, ονομαστικά:  Μαθαίνοντας Επιστήμη μέσα από το Θέατρο, Κουκλοθέατρο και Μαθαίνοντας μέσω τηε Τέχνης και της Αφήγησης για τα δημοτικά σχολεία:

Μαθαίνοντας Επιστήμη μέσα από το Θέατρο: Σε αυτή την πρακτική  οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές θα συμμετέχουν στην ανάπτυξη βραχέων ή μακρών παραστάσεων που θα έχουν επιστημονικό θέμα (φυσική, μαθηματικά, περιβάλλον κλπ.). Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα εκπονηθούν κατευθυντήριες γραμμές για τους εκπαιδευτικούς που θα χρησιμοποιηθούνε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια αλλά και για να τους καθοδηγήσουν στην εφαρμογή αυτής της πρακτικής στην τάξη τους.

Κουκλοθέατρο: Κάθε δραστηριότητα ξεκινάει με μια ιστορία, που πρωταγωνιστούν οι  μαριονέτες για να ξυπνήσουν την περιέργεια των παιδιών, παρακινώντας τα να συνεχίσουν να ανακαλύπτουν και να δημιουργούν χρησιμοποιώντας πραγματικά υλικά από τον κόσμο γύρω τους. Οι δάσκαλοι και οι μαθητές πρέπει να ακολουθήσουν την ιστορία τους και να αναπτύξουν σχετικές δραστηριότητες που θα μπορούσαν να εμπλουτιστούν με συναφή μουσική / στίχους.

Αφηγήσεις: Μέσα από τις δραστηριότητες αυτής της πρακτικής, οι μαθητές (με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών τους) παράγουν τις δικές τους «ταινίες επιβράδυνσης» (slowmation films) για την επιστήμη και έτσι μπορούν να συμβάλλουν στη διδασκαλία και εκμάθηση της επιστήμης και της φύσης της επιστήμης.

Οι κύριοι στόχοι του έργου είναι:

  1. Να σχεδιάζει και να αναπτύσσει εκπαιδευτικό υλικό για τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες των δασκάλων, έτσι ώστε στη συνέχεια να αξιοποιεί τα αποτελέσματα της προτεινόμενης μεθοδολογίας στις αίθουσες διδασκαλίας. Το υλικό ψηφιακής κατάρτισης για τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας θα είναι διαθέσιμο κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικών προγραμμάτων και θα περιλαμβάνει εγχειρίδια, κατευθυντήριες γραμμές, σενάρια εκμάθησης, ανοικτούς εκπαιδευτικούς πόρους και εργαλεία μέσων κοινωνικής δικτύωσης που θα διατίθενται μέσω της πλατφόρμας του έργου. Μια βασική πτυχή του εκπαιδευτικού υλικού του προγράμματος θα είναι η προσβασιμότητά του στους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, με έμφαση στην οπτική ελκυστικότητα και όχι σε βαριά υλικά με φορτίο στο κείμενο.
  2. Να εφαρμόσει μια ευρείας κλίμακας κατάρτιση για τους εκπαιδευτικούς, διευκολύνοντας την αποδοχή δημιουργικών πρακτικών διερευνητικής προσέγγισης της επιστήμης. Οι εκπαιδευτικοί (εν ενεργεία και μη) θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε πολυάριθμες δραστηριότητες κινητικότητας και να παρακολουθήσουν κατάρτιση σχετικά με τη μεθοδολογία του έργου για την δημουργία Creative Science Agents μέσω της αξιοποίησης της πλατφόρμας web του έργου. Στη συνέχεια, οι δάσκαλοι πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης θα αναπτύξουν δραστηριότητες στα σχολεία με τη χρήση των πρακτικών του πρότζεκτ  και με τους μαθητές, θα μπορούν να αναπτύξουν δικά τους έργα.
  3. Συστηματική επικύρωση και αξιολόγηση της προσέγγισης του έργου. Θα εφαρμοστεί συστηματική επικύρωση και αξιολόγηση των προτεινόμενων προσεγγίσεων και δραστηριοτήτων που βασίζονται στη δημιουργική έρευνα για τον προσδιορισμό του αντίκτυπου του έργου όσον αφορά την αποτελεσματικότητα καθώς και την ποιότητα των προτεινόμενων αποτελεσμάτων.
  4. Να δοθούν κατευθύνσεις για τη συνεχή επικοινωνία και εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων από την κοινότητα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Θα δημιουργηθεί ένας συγκεκριμένος οδικός χάρτης με οδηγούς για τη βιωσιμότητα και την περαιτέρω εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων των έργων.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου: http://www.project-case.eu/