Χειμερινό Σχολείο CREATEskills 2019

18-22 Φεβρουαρίου, Αθήνα, Ελλάδα Το έργο CREATEskills έχει σχεδιαστεί για να αναπτύξει και να εφαρμόσει καινοτόμες διδακτικές και μαθησιακές πρακτικές, εργαλεία και μεθοδολογίες στα δημοτικά σχολεία της ΕΕ για την ίδρυση STEM τάξεων/διδακτικών, βελτιώνοντας την ποιότητα και τη συνάφεια της μαθησιακής διαδικασίας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ειδικότερα όσον αφορά την ελκυστικότητα των STEM μαθημάτων. Μέσω πρακτικών…

Χειμερινό Σχολείο SciCulture 2019

1-5 Απριλίου, Αθήνα , Ελλάδα Το  SciCulture είναι ένα έργο που σκοπό έχει να εκπαιδεύσει φοιτητές και ερευνητές μέσω μιας ανοικτής εκπαιδευτικής προσέγγισης που θα ενθαρρύνει τη συνδημιουργία μεταξύ διαφόρων επιστημών για έναν κοινό στόχο. Με την ανάπτυξη διαφόρων δια βίου, επικοινωνιακών και επιχειρηματικών δεξιοτήτων, το πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη καινοτόμων συνεργασιών και δικτύων βέλτιστης πρακτικής.…