Μαθαίνοντας Eπιστήμη μέσα από το Θέατρο

Η δράση «Μαθαίνοντας Επιστήμη μέσα από το Θέατρο» είναι μια πρωτοβουλία της Science View σε συνεργασία κάθε χρονιά με διάφορους φορείς (Τμήμα ΦΠΨ του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ελληνογερμανική Αγωγή, NOESIS – Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας κ.α). Μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καλούνται να δραματοποιήσουν επιστημονικές έννοιες και γνώσεις που προέρχονται από το αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων τους.…

Open Schools for Open Societies

Τα σχολεία θα πρέπει να λειτουργούν ως φυτώρια εξερεύνησης και εφευρέσεων. Θα πρέπει να είναι επιταχυντές της καινοτομίας. Θα πρέπει να προωθούν την Ανοικτή Εκπαίδευση. Οι ηγέτες των σχολείων πρέπει να θέσουν ένα όραμα για τη δημιουργία μαθησιακών εμπειριών που θα παρέχουν τα σωστά εργαλεία και θα υποστηρίζουν όλους τους μαθητές να ευδοκιμήσουν. Οι εκπαιδευτικοί…

Creativity, Art and Science in Primary Education

Το πρόγραμμα CASE στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών, ενδυναμώνοντας την ικανότητά τους να κινητοποιούν την καινοτομία και τη δημιουργικότητα. Είναι ακριβώς ο εμπλουτισμός των δημιουργικών στοιχείων στην διερευνητική μάθηση για την επιστήμη ως αναπόσπαστο μέρος ενός τέτοιου συστήματος, που βασίζεται στον πλούτο της υπάρχουσας Ευρωπαϊκής γνώσης, που αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του προτεινόμενου…

STEAM

Tο STEAM είναι η έννοια του συνδυασμού του STEM με τις Τέχνες και έχει πρόσφατα υποστηριχθεί ως ένας τρόπος για την επιστήμη να αναπτύξει καλύτερες σχέσεις με την κοινωνία που εξυπηρετεί. Οι Τέχνες μας βοηθούν να αλληλεπιδρά ο ένας με τον άλλο και ως εκ τούτου μπορούν να αποτελέσουν ένα ισχυρό εργαλείο για να ξεκινήσουν…

CREATEskills

Το έργο CREATEskills έχει σχεδιαστεί για να αναπτύξει και να εφαρμόσει καινοτόμες διδακτικές και μαθησιακές πρακτικές, εργαλεία και μεθοδολογίες στα δημοτικά σχολεία της ΕΕ για την ίδρυση STEM τάξεων/διδακτικών, βελτιώνοντας την ποιότητα και τη συνάφεια της μαθησιακής διαδικασίας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ειδικότερα όσον αφορά την ελκυστικότητα των STEM μαθημάτων. Μέσω πρακτικών δραστηριοτήτων και με βάση…

NUCLEUS

To NUCLEUS είναι ένα τετραετές έργο που στοχεύει στην ανάπτυξη μιας Νέας Αντίληψης της Επικοινωνίας, της Μάθησης και της Εμπλοκής με Πανεπιστήμια και Επιστημονικά Ιδρύματα. Στόχος του έργο είναι να ξεπεραστούν τα θεσμικά εμπόδια στην πραγμάτωση της Υπεύθυνης Έρευνας και Καινοτομίας (RRI), μέσω της κοινοπραξίας 24 διεθνών εταίρων, της χρηματοδότησης € 4.000.000 από το πρόγραμμα…

Μαθητικό Κοινοβούλιο της Επιστήμης

Η δράση Eυρωπαϊκό Μαθητικό Κοινοβούλιο της Επιστήμης (European Student Parliaments on Science) στοχεύει στο να ενισχύσει το διάλογο και την ανταλλαγή απόψεων και γνώσεων ανάμεσα στους μαθητές και τους επιστήμονες, εμπλέκοντας τα παιδιά στις διαδικασίες του κοινοβουλευτισμού σε θέματα που καλύπτουν ποικίλους τομείς της επιστήμης και της έρευνας. Με αυτό τον τρόπο οι μαθητές έχουν τη…

3ο Open Campus DESCI “Γνώσεις, Στάσεις και Δεξιότητες για την σύνδεση της Εκπαίδευσης με τους Χώρους Εργασίας”

Developing and Evaluating Skills for Creativity and Innovation Τo Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (με επιστ. Υπευθ. Επικ. Καθηγ. Ζ. Σμυρναίου) σε συνεργασία με τον οργανισμό επικοινωνίας της επιστήμης Science View και το 1ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών, διοργανώνουν την Παρασκευή 18 Μαΐου ώρες 16:00-19:00 & Σάββατο 19 Μαΐου ώρες 10:00-15:00 στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου…

2ο Open Campus για την Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Δεξιοτήτων Δημιουργικότητας και Καινοτομίας

Developing and Evaluating Skills for Creativity and Innovation O οργανισμός επικοινωνίας της επιστήμης Science View σε συνεργασία με τo Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το 1ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών, διοργανώνουν την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου ώρες 16:30-19:00 & Σάββατο 9 Δεκεμβρίου ώρες 10:00-15:00 στο χώρο του 1ου Πειραματικού Γυμνασίου Αθηνών στην περιοχή της Πλάκας (Αδριανού 114), Open Campus, το οποίο…

Open Campus για την Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Δεξιοτήτων Δημιουργικότητας και Καινοτομίας

Developing and Evaluating Skills for Creativity and Innovation Open Campus για την Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Δεξιοτήτων Δημιουργικότητας και Καινοτομίας To Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με τον οργανισμό επικοινωνίας της επιστήμης Science View και το 1ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών, διοργανώνουν το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 10:00 π.μ.…