Χειμερινό Σχολείο CREATEskills 2019

18-22 Φεβρουαρίου, Αθήνα, Ελλάδα Το έργο CREATEskills έχει σχεδιαστεί για να αναπτύξει και να εφαρμόσει καινοτόμες διδακτικές και μαθησιακές πρακτικές, εργαλεία και μεθοδολογίες στα δημοτικά σχολεία της ΕΕ για την ίδρυση STEM τάξεων/διδακτικών, βελτιώνοντας την ποιότητα και τη συνάφεια της μαθησιακής διαδικασίας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ειδικότερα όσον αφορά την ελκυστικότητα των STEM μαθημάτων. Μέσω πρακτικών…

Χειμερινό Σχολείο SciCulture 2019

1-5 Απριλίου, Αθήνα , Ελλάδα Το  SciCulture είναι ένα έργο που σκοπό έχει να εκπαιδεύσει φοιτητές και ερευνητές μέσω μιας ανοικτής εκπαιδευτικής προσέγγισης που θα ενθαρρύνει τη συνδημιουργία μεταξύ διαφόρων επιστημών για έναν κοινό στόχο. Με την ανάπτυξη διαφόρων δια βίου, επικοινωνιακών και επιχειρηματικών δεξιοτήτων, το πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη καινοτόμων συνεργασιών και δικτύων βέλτιστης πρακτικής.…

CASE Summer School 2019

30 June-05 July Marathon, Greece “The CASE Summer School is a 5-day intensive course that introduces case studies for creative science inquiry for primary schools, namely Learning Science Through Theater, Learning Science Through Puppetry and Learning Science Through Digital Narratives & Storytelling” CASE summer school elaborates a methodology that regards teachers as agents of change.…

OSOS Summer School 2019

7-12 July Marathon, Greece Are you a School Head or a Teacher seeking to bring innovation to your school? The OSOS Summer School aims to offer a high-impact and transformative experience in personal and organizational level.  Contributing to your own professional development, we will provide you significant insights and tools to implement the necessary changes…

Workshop Εκπαιδευτικών “Μαθαίνοντας Επιστήμη μέσα από το Θέατρο”

Κάθε χρόνο, στο πλαίσιο της βραβευμένης δράσης “Μαθαίνοντας Επιστήμη μέσα από το Θέατρο“, η Science View, σε συνεργασία με το τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και την Ελληνογερμανική Αγωγή, διοργανώνει εκπαιδευτικά εργαστήρια επιμόρφωσης εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί ενημερώνονται για τη δράση, τον τρόπο εφαρμογής και ένταξής της στην εκπαιδευτική διαδικασία,…

OSOS Summer School 2018

Teachers from all over the world had the opportunity to live a high-impact and transformative experience in personal and organizational level in the OSOS Summer School, held in Marathonas (Attica, Greece) from 1st to 6th of July 2018. Participants were provided significant insights and tools to implement the necessary changes and with the intervention skills…

STEAM Summer School 2018, Malta

Interactive experiments and informal learning with the use of creativity and arts took place on 2-11 July 2018 in Malta. STEAM is a 10-day intensive summer school in science communication that marries science and art through practice. Summer school’s goals were to improve science awareness and develop informed opinions, increase student uptake of STEM careers…

CASE Summer School 2018

In the framework of the CASE (Creativity, Art and Science in Primary Education) project funded by the Erasmus+ programme of the EU, a Summer School took place on 8-13 July in Marathon, Athens, Greece. The CASE Summer School 2018 was a 5-day intensive course that introduced 3 case studies: Learning Science Through Theater, Learning Science…

CREATIONS Summer School 2018

The CREATIONS Summer School introduced to teachers and artists, wishing to extend the “dialogue” between scientists and the educational community, innovative approaches and activities that involve teachers and students in Scientific Research through creative ways that are based on Art. The course took place in in Marathonas (Attica, Greece) 8-13/7/2018 and focused on the development…